18 Jul 2013

Kalian adalah jiwa yang baru

Kalian adalah ghuraba' (orang yang dianggap asing) yang mengadakan perbaikan di tengah kerusakan manusia. Kalian adalah kekuatan baru yang dikehendaki oleh Allah untuk membedakan yang haq dan yang batil di saat pembeda di antara keduanya telah kabur. Kalian adalah da'i-da'i Islam, pembawa risalah Quran, penghubung antara langit dan bumi pewaris Nabi Muhammad saw. dan para khalifah dari generasi sahabat.
Dengan inilah dakwah kalian lebih unggul daripada dakwah-dakwah yang lain, dan tujuan kalian lebih mulia daripada tujuan yang lain. Kalian bersandar pada tiang yang tegar dan berpegang pada tali yang kokoh yang tidak mungkin putus.
Kalian telah mengambil cahaya yang terang di saat manusia dalam kegelapan, tersesat, dan menyimpang dari jalan kebenaran. "Dan Allah berkuasa atas urusan-Nya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." (Yusuf: 21)

Tidak ada komentar: