22 Feb 2012

Bebaskan diri dari ketamakan

Orang paling bahagia bukanlah mereka yg paling banyak hartanya atau paling tinggi posisi jabatannya. Orang paling bahagia adalah mereka yg. mampu membebaskan jiwa dan pikirannya dari kerakusan harta, ketamakan, iri hati, dendam, dan kebencian, yg kesemuanya merupakan sumber malapetaka dan kesengsaraan.

= Do Better Be The BEST =
[www.prihandoko.com]

Tidak ada komentar: