28 Apr 2012

Lima kegelapan dan penerangnya

Kegelapan ada lima dan lampu penerangnya juga lima. (1) cinta dunia adalah kegelapan, penerangnya taqwa, (2) berbuat dosa adalah kegelapan, penerangnya taubat, (3) kubur adalah kegelapan, penerangnya kalimat La ilaha illallah, (4) alam akhirat penuh dg kegelapan, penerangnya amal soleh, (5) jembatan sirath adalah kegelapan, penerangnya keyakinan. (Abu Bakar Sidik).

= Do Better Be The BEST =
[www.prihandoko.com]

Tidak ada komentar: